Aktualności

Debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” w powiecie sejneńskim

Data publikacji 21.04.2017

Wczoraj w Auli im. Jana Pawła II w Sejnach odbyła się debata społeczna. Spotkanie to było inauguracją cyklu debat, które będą organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną.

Policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Sejnach zorganizowali wczoraj debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie wzięli udział przedstawiciele placówek pomocowych i oświatowych, słuchacze Uniwersytetu III Wieku, uczniowie klas mundurowych. Spotkanie miało na celu określenie, w jaki sposób Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto oczekiwanym efektem cyklu debat będzie diagnoza i dookreślenie potrzeb społecznych związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców wymagającymi podjęcia działań prewencyjnych oraz określenie sposobów rozwiązania problemów zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Policjanci omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy sejneńskiej Policji, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Przedstawiono sylwetki poszczególnych dzielnicowych i omówiono zadania priorytetowe w ich służbie oraz zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”. Zebrani na debacie mogli dowiedzieć się również do czego służy mobilna aplikacja „Moja komenda” i w jaki sposób z niej korzystać. Podczas prowadzonej dyskusji uczestnicy spotkania mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i wskazać problemy dotyczące bezpieczeństwa z jakimi stykają się w najbliższej okolicy.