Ze służbą zdrowia o przemocy wobec osób starszych - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Ze służbą zdrowia o przemocy wobec osób starszych

Data publikacji 07.06.2018

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sejnach realizują program profilaktyczny „PoMOC, a nie przeMOC”. Przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z tego zjawiska.

Policjanci sejneńskiej komendy w ramach programu „PoMOC, a nie przeMOC” organizują spotkania z różnymi grupami społecznymi. Wczoraj spotkali się z pracownikami służby zdrowia na terenie miejscowego szpitala. Ważnym elementem akcji jest zwiększenie wiedzy z zakresu negatywnych skutków i konsekwencji karnych zjawiska przemocy w rodzinie oraz rozpoznawania objawów przemocy wśród specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych. Podczas spotkania z pracownikami służby zdrowia omówiono zjawisko przemocy w rodzinie oraz procedurę "Niebieskie Karty". W trakcie szkolenia wskazano podmioty pozapolicyjne uprawnione do wszczęcia procedury, a także przedstawiono metody skutecznego reagowania na przemoc w rodzinie. Z kolei częścią praktyczną spotkania było wypełnienie formularza A. Pracownicy służby zdrowia bardzo często spotykają się z osobami do których kierowany jest program i informacje pochodzące od nich mogą skutecznie zapobiegać przemocy w rodzinie.