Nowy "taryfikator mandatów karnych" - Ruch drogowy - KPP Sejny

Ruch drogowy

Nowy "taryfikator mandatów karnych"

Data publikacji 09.11.2009

Od dnia 29 listopada 2008roku obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2008r. nr 202 poz.1249).

W nowym „taryfikatorze” wprowadzono zmiany zarówno w stosunku do kierujących pojazdami jak również pieszych.

Do zmian, które najbardziej interesują kierowców należy zaliczyć wykroczenia:

- niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator kiedy jest to zabronione (m.in. światło czerwone) – mandat karny w wysokości 300-500 zł,

- jazdę bez włączonych świateł mijania lub do jazdy dziennej niezależnie od pory dnia przez cały rok mandat karny w wysokości - 100 zł,

- jazdę bez wymaganych świateł w tunelu mandat karny w wysokości - 200 zł,

- spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w zakres tego przepisu wchodzi spowodowanie kolizji drogowej), zgodnie, z którymi kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona jest o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł,

- wprowadzenie mandatu karnego w wysokości 500 zł za parkowanie w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,

Rozporządzenie wprowadza również dodatkową tabelę, w której zostały sklasyfikowane niektóre wykroczenia popełniane przez kierowców realizujących przewóz drogowy, co w praktyce dotyczy kierowców zawodowych.

Nie zmieniły się zapisy w zakresie kwot mandatów za przekroczenia prędkości. Nowy "taryfikator" nie znosi też punktów karnych, które są nadal przyznawane za popełnione naruszenia drogowe.

Wobec pieszych przekraczających jezdnię przy czerwonym sygnale świetlnym nowe przepisy przewidują niższą grzywnę w wysokości do 100 zł (dotychczas - 250 zł) dotyczy to również kierującego kolumna pieszych, jeźdźca lub poganiacza.

 

Pasy Bezpieczeństwa - taryfikator

 

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy - mandat 100 zł - 2 punkty;

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa - 100 zł - 1 punkt;

Przewożenie dziecka w pojeździe:

poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci - 150 zł - 3 punkty,

w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera - 150 zł - 3 punkty.