Policjanci podsumowali miniony rok - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Policjanci podsumowali miniony rok

Data publikacji 30.01.2015

Sejneńska policja podsumowała miniony rok. W odprawie uczestniczył Podlaski Komendant Wojewódzki Policji, zaproszeni goście oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni.

Wczoraj w sejneńskiej komendzie odbyła się uroczysta odprawa służbowa. W spotkaniu udział wzięli Podlaski Komendanta Wojewódzkiego Policji, szefowie sejneńskiej policji, zaproszeni goście oraz policjanci i pracownicy cywilni. Komendant Powiatowy Policji insp. Artur Andruczyk przywitał uczestników odprawy, a następnie omówił stan bezpieczeństwa i osiągnięte wyniki w minionym roku. W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele lokalnych samorządów oraz służb mundurowych, dziękując za dotychczasową współpracę. Podlaski Komendant Wojewódzki Policji w swoim wystąpieniu scharakteryzował pracę podlaskiej Policji i przedstawił główne kierunki działań na 2015r. Na zakończenie odprawy kierownictwo sejneńskiej jednostki podziękowało Wójtowi Gminy Puńsk Witoldowi Liszkowskiemu za udostępnienie nieodpłatnie pomieszczeń w których mieści się obecnie posterunek policji oraz Komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej bryg. Zdzisławowi Czakis za nieodpłatne zakwaterowanie funkcjonariuszy Oddziału Prewencji w Białymstoku.