Spotkania z gimnazjalistami z Gib - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Spotkania z gimnazjalistami z Gib

Data publikacji 18.03.2015

Pracownicy sejneńskiej Policji w ramach programu „Stop patologiom” spotkali się z uczniami gimnazjum w Gibach. Głównym tematem rozmowy była odpowiedzialność prawna nieletnich oraz cyberprzemoc.

W ciągu ostatnich dwóch dni pracownicy Zespołu Prewencji Kryminalnej sejneńskiej komendy realizując zadania nakreślone programem „Stop patologiom” spotykali się z uczniami Gimnazjum Publicznego w Gibach. Rozmawiali z młodymi ludźmi o odpowiedzialności prawnej nieletnich, przedstawili przykłady zachować świadczących o demoralizacji, omówili środki wychowawcze i poprawcze zastosowane przez sąd rodzinny.. Omówiono również zjawisko cyberprzemocy oraz sposoby reagowania w przypadku jej ujawnienia.