Działania sejneńskiej Policji w walce z dopalaczami - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Działania sejneńskiej Policji w walce z dopalaczami

Data publikacji 10.08.2015

Sejneńscy policjanci wspólnie z przedstawicielem SANEPIDU i MKRPA przeprowadzili działania informacyjno – edukacyjne promujące zdrowy styl życia wolny od alkoholu i narkotyków.

W ramach organizowanego na terenie Sejn „Bloku Imprez Miejskich” sejneńscy policjanci utworzyli wspólne stoisko informacyjne. Przy wykorzystaniu przenośnego namiotu z napisem „Policja” zakupionego ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych promowano modę na życie bez używek i uświadamiano o szkodliwości zażywania dopalaczy. Wśród najmłodszych odwiedzających stoisko przeprowadzono edukacyjną grę planszową pod nazwą „Bezpieczne Wakacje”.