Debata społeczna w Sejnach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Debata społeczna w Sejnach

Data publikacji 27.11.2015

Sejneńscy policjanci po raz kolejny spotkali się z mieszkańcami powiatu. Spotkanie poświęcone było zagrożeniom występującym w okresie zimowym.

Wczoraj w Auli Jana Pawła II w Sejnach po raz kolejny sejneńscy policjanci spotkali się z mieszkańcami, aby porozmawiać o sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem tego spotkania było omówienie zagrożeń jaki mogą wystąpić w okresie zimowym. Zebranych gości przywitał Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Tomasz Kuprewicz. Następnie omówił zagrożenia na jakie narażeni są mieszkańcy naszego powiatu w okresie zimowym. W debacie udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz mieszkańcy.   W dalszej części debaty rozpoczęła się żywa dyskusja. Najwięcej uwagi poświęcono obowiązkom właścicieli posesji w zakresie utrzymania czystości na ulicach i chodnikach. Policjanci oraz przedstawiciele lokalnych samorządów zachęcali do współpracy w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne, której wyniki będą wykorzystane przez Policję podczas organizacji kolejnych debat.