Bezpieczny pieszy – to pieszy z odblaskami - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Bezpieczny pieszy – to pieszy z odblaskami

Data publikacji 18.12.2015

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i ograniczenie ilości zdarzeń drogowych z ich udziałem to podstawowe cele działań prowadzonych przez mundurowych.

Funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sejnach prowadzą systematyczne działania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Zapadający wcześniej zmrok, a także jesienno - zimowa aura sprawiają, że piesi – często w ciemnych ubraniach, stają się mało widoczni podczas przechodzenia przez jezdnię. Policjanci sprawdzają czy piesi prawidłowo wywiązują się z obowiązku noszenia elementów odblaskowych, a kierowcom zwracają uwagę na konieczność dostosowania stylu jazdy do panujących warunków drogowych i zachowania podczas jazdy bezpiecznej prędkości. Wszystko po to, by ograniczyć liczbę wypadków drogowych z udziałem pieszych.

Pieszy pamiętajcie Wasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od Was - noście odblaski !!!