Pożegnanie Komendanta sejneńskiej Policji - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Pożegnanie Komendanta sejneńskiej Policji

Data publikacji 15.01.2016

Wczoraj w sejneńskiej komendzie Policji odbyła się wyjątkowa uroczystość. Z policjantami i pracownikami jednostki oraz szefami instytucji współpracujących z Policją, a także przedstawicielami władz powiatowych i samorządowych żegnał się Komendant inspektor Artur Andruczyk. Po blisko 23 latach służby odszedł na emeryturę.

Wczoraj załoga sejneńskiej Policji podczas uroczystej zbiórki pożegnała odchodzącego na emeryturę Komendanta insp. Artura Andruczyka. W uroczystości uczestniczyli również władze lokalnych samorządów, komendanci służb mundurowych oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją. Inspektor Artur Andruczyk stanowisko komendanta w sejneńskiej jednostce piastował od maja 2008 roku. W imieniu zebranych funkcjonariuszy i pracowników podziękowania za współpracę i życzenia dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym złożył Pierwszy Zastępca Komendanta mł. insp. Sylwester Symonowicz. W swoim wystąpieniu Komendant Artur Andruczyk podziękował za współpracę i wspieranie policyjnego trudu obecnym na uroczystości gościom, natomiast wszystkim policjantom i pracownikom za zaangażowanie i wspólną służbę.