Policjanci w trosce o bezpieczeństwo pieszych - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Policjanci w trosce o bezpieczeństwo pieszych

Data publikacji 05.02.2016

Sejneńscy policjanci przypominają niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o obowiązku noszenia elementów odblaskowych.

Sejneńscy policjanci w dalszym ciągu kontynuują działania skierowane na bezpieczeństwo pieszych. W trakcie pełnionych służb na drogach sprawdzają czy piesi używają elementów odblaskowych poruszając się po drogach poza terenem zabudowanym. Ciągła edukacja społeczna w tym zakresie powoduje, że zauważalnym jest fakt, iż coraz więcej osób nosi odblaski. Tym samym należy stwierdzić, że piesi mają większą świadomość, jak ważne jest dbanie o własne bezpieczeństwo.