Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach

Data publikacji 02.03.2016

Wczoraj odbyła się uroczystość objęcia stanowiska Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach.

W obecności policjantów, pracowników cywilnych i zaproszonych gości Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Mirosław Wizgo wręczył akt powołania na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach nadkom. Tomaszowi Kuprewicz. Nowy Zastępca pracę w policji rozpoczął w 1995 roku w augustowskiej komendzie w pionie kryminalnym, a z dniem 1 lutego 2006 roku został przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. Ostatnie dwa lata przepracował na stanowisku naczelnika wydziału prewencji. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Nadkom. Tomasz Kuprewicz ma 41 lat, jest żonaty, ma trójkę dzieci. Interesuje się wędkarstwem i sportem.