Kilka zasad korzystania ze ścieżki rowerowej - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Kilka zasad korzystania ze ścieżki rowerowej

Data publikacji 17.03.2016

Zbliża się czas wzmożonej aktywności pieszych i rowerzystów. Zanim wyruszymy na spacer lub przejażdżkę, warto przypomnieć sobie o podstawowych zasadach korzystania z chodnika czy też ścieżki rowerowej. Nieodłącznym elementem stroju powinien być również odblask.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym  jazda rowerem po chodniku jest zabroniona. Rowerzysta powinien poruszać się po ścieżce rowerowej, a jeśli takiej nie ma po jezdni. Od tej zasady są jedynie trzy wyjątki.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Jednak kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Zgodnie z przepisami rowerzysta nie może przejeżdżać po przejściu dla pieszych . Zobowiązany jest bezwzględnie zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych.

 

Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza . Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać , pieszy może poruszać się jezdnią i obowiązany jest iść lewa stroną drogi. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich , pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Pieszy z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z drogi dla rowerów, obowiązany jest ustąpić miejsca rowerowi.

Ponadto policjanci przypominają, że noszenie elementów odblaskowych jest obowiązkiem pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Odblaski powinny być umieszczone w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu, tak aby pieszy był widoczny z daleka i mógł bezpiecznie poruszać się po drodze.