Z młodzieżą o uzależnieniach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Z młodzieżą o uzależnieniach

Data publikacji 18.05.2016

Sejneńska komenda przeprowadziła spotkania z kadrą pedagogiczną oraz młodzieżą Gimnazjum w Gibach. Rozmawiano na temat problemów, jakie stanowią w dzisiejszych czasach narkotyki i dopalacze.

Wczoraj pracownicy sejneńskiej komendy spotkali się z nauczycielami i uczniami Gimnazjum w Gibach. Spotkanie poświęcone było problematyce uzależnień, zwłaszcza pod kątem zażywania dopalaczy.  Uczniowie dowiedzieli się co mogą zrobić, aby uniknąć uzależnień oraz jak ważne jest poznanie konsekwencji związanych z „wpadnięciem w nałóg”. Przypomniano również o konsekwencjach za czyny popełnianie przez nieletnich. Natomiast pracownicy szkoły zostali zapoznani ze sposobami postępowania w przypadku ujawnienia ucznia będącego pod wpływem substancji psychoaktywnych, bądź posiadającego takie środki.