Czuwają nad bezpieczeństwem pielgrzymów - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Czuwają nad bezpieczeństwem pielgrzymów

Data publikacji 21.07.2016

Sejneńscy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem pielgrzymów z Litwy, którzy pierwszą część Światowych Dni Młodzieży spędzają na terenie powiatu sejneńskiego.

Dzisiaj i jutro sejneńscy policjanci czuwać będą nad bezpieczeństwem pielgrzymów z Litwy oraz sejneńskich wolontariuszy w trakcie trwającego dwa dni spływu kajakowego rzeką Czarna Hańcza. Przed wypłynięciem na rzekę policjanci poinformowali uczestników o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa w czasie spływu kajakowego. Sprawdzono czy wszystkie osoby posiadają kamizelki i czy są one zapięte. Do czasu wyjazdu pielgrzymów do Krakowa sejneńscy policjanci będą zabezpieczali uroczystości i imprezy towarzyszące odbywające się na terenie naszego dekanatu. Wszystko to z myślą o bezpieczeństwie osób odwiedzających nasz region w ramach obchodów Światowych Dni Młodzieży.