Działania „Bezpieczna woda 2016” na terenie powiatu sejneńskiego - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Działania „Bezpieczna woda 2016” na terenie powiatu sejneńskiego

Data publikacji 31.07.2016

Sejneńscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami straży pożarnej przeprowadzili działania ”Bezpieczna woda 2016”. Działania mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na wodzie i terenach przywodnych oraz zapobieganie utonięciom.

Mundurowi z Sejn wspierani przez funkcjonariuszy straży pożarnej prowadzą działania „Bezpieczna woda”. Polegają one miedzy innymi na patrolowaniu obszarów wodnych i terenów bezpośrednio do nich przyległych, egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa osób, reagowaniu na osoby kąpiące się w miejscach niebezpiecznych oraz kontroli jednostek pływających. Przeprowadzono również akcję profilaktyczną w miejscach największego skupiska osób wypoczywających nad wodą. Wręczając ulotki policjanci przypominali o podstawowych zasadach zachowania w czasie przebywania nad wodą.