Odpowiedzialność opiekuna autobusu szkolnego - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Odpowiedzialność opiekuna autobusu szkolnego

Data publikacji 12.10.2016

Sejneńscy policjanci szkolili osoby opiekujące się dziećmi w trakcie dowozu do szkoły. Omówiono przepisy prawa odnoszące się do odpowiedzialności opiekunów małoletnich dzieci.

Wczoraj w sali Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach odbyło się szkolenie dla osób, które opiekują się dziećmi podczas dowozu do szkoły. Celem spotkania było uświadomienie jak ważne i odpowiedzialne jest to zajęcie. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości. Mundurowi przedstawili podstawowe przepisy prawne, zgodnie z którymi za bezpieczeństwo dzieci, które są dowożone do szkoły autobusami szkolnymi odpowiada opiekun. Ponadto zwrócono uwagę na odpowiedzialność cywilną opiekunów za wyrządzone szkody przez osoby małoletnie pozostające po ich opieką w czasie dojazdu do szkoły i w drodze powrotnej.