Pieszy bezpieczny - pieszy z odblaskiem - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Pieszy bezpieczny - pieszy z odblaskiem

Data publikacji 15.11.2016

Sejneńscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo pieszych prowadzą akcję pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wzmożone działania ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym.

Wczoraj sejneńska drogówka przeprowadziła po raz kolejny działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Piesi, którzy są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, niejednokrotnie stają się zawinionymi, bądź mimowolnymi ofiarami tragicznych wypadków. Przepisy ruchu drogowego szczegółowo regulują kwestię ruchu pieszych i pojazdów. Niestety, nie wszyscy o nich pamiętają. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z niewłaściwych zachowań na drodze pieszych, ale również niezgodnych z przepisami ruchu drogowego zachowań kierujących pojazdami. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący – pieszy.

Pomimo prowadzonych cyklicznie działań w dalszym ciągu piesi nie stosują się do obowiązujących przepisów i nie używają elementów odblaskowych.

Mundurowi przypominają!

Piesi poruszający się poza terenem zabudowanym po zmierzchu mają obowiązek używania elementów odblaskowych. Osoby nie stosujące się do tego obowiązku karane, będą mandatem karnym w wysokości od 20 do 100 złotych.