Kampania "Biała Wstążka" w Sejnach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Kampania "Biała Wstążka" w Sejnach

Data publikacji 01.12.2016

Sejneńska Policja włączyła się w międzynarodową kampanię prowadzoną pn. „BIAŁA WSTĄŻKA”. Kampania ta została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana.

Wczoraj w sali sejneńskiego liceum odbyło się spotkanie podsumowujące kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. Sejneńska Policja zaprosiła do udziału w kampanii pedagogów wraz z młodzieżą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej. W okresie od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie organizowane są różne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Wszystkim mężczyznom uczestniczącym w spotkaniu przypięto „białe wstążki”, jako symbol tej akcji – znak niewinności, mówiący o tym, że mężczyźni sami nie będą sprawcami przemocy i będą przeciwstawiać się wszelkim jej formom. W trakcie wczorajszego spotkania psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku mówiła o prawidłowych relacjach w związkach bez przemocy oraz o odpowiedzialności karnej sprawców przemocy. Nastąpiło również wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców konkursu plastycznego. Wykonane prace na temat szeroko pojętego problemu przemocy do końca trwania kampanii zostaną wywieszone w budynku sejneńskiego liceum. Uczestnicy spotkania otrzymali broszury dotyczące omawianej problematyki.