Z myślą o zagrożonych wychłodzeniem - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Z myślą o zagrożonych wychłodzeniem

Data publikacji 15.12.2016

Zima to czas, gdy sejneńscy policjanci realizują program „Nie bądźmy obojętni”. Podczas patroli zwracają większą uwagę na miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, a dzielnicowi częściej odwiedzają osoby schorowane i samotne.

Sejneńscy policjanci w trakcie codziennych służb realizują zadania związane z programem „Nie bądźmy obojętni”. Działania te mają na celu pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem, w szczególności bezdomnym, samotnym i schorowanym, a także osobom w trudnej sytuacji życiowej. W trosce o takie osoby funkcjonariusze kontrolują miejsca ich przebywania oraz sprawdzają, jakiego rodzaju pomoc jest im potrzebna. Wczoraj dzielnicowy z terenu gminy Puńsk wspólnie z pracownikiem pomocy społecznej odwiedzali osoby żyjące w trudnych warunkach i sprawdzali czy mają one zapewnione podstawowe potrzeby, jak posiłki, opał czy odzież. Przeprowadzono również rozmowę na temat zagrożeń związanych z używaniem prowizorycznych urządzeń grzewczych.