Sejneńscy policjanci przypominają o odblaskach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Sejneńscy policjanci przypominają o odblaskach

Data publikacji 24.02.2017

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego sejneńscy policjanci przypominają o obowiązku używania elementów odblaskowych.

Sejneńscy policjanci w czasie codziennych służb dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym promują idę noszenia odblasków. Systematyczne przypominanie pieszym o obowiązkowych elementach odblaskowych ma na celu podniesienie świadomości pieszych i kierujących pojazdami, a przez to ograniczenie liczby zdarzeń drogowych. Z policyjnych obserwacji wynika, że coraz więcej niechronionych uczestników ruchu drogowego, dba o swoje bezpieczeństwo i poruszając się po zmroku nawet w terenie zabudowanym nosi odblaski.

Sejneńscy policjanci przypominają, że zgodnie z wprowadzonym 31 sierpnia 2014 r. przepisem, pieszy poruszając się po zmroku poza terenem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny przez innych uczestników ruchu.

Pamiętajmy !!! Nosząc odblaski nie tylko przestrzegamy prawa, ale również dbamy o własne bezpieczeństwo.