Bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg

Data publikacji 08.03.2017

Sejneńscy policjanci na terenie powiatu czuwają nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Szczególną uwagę zwracają na pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg.

Wczoraj sejneńscy policjanci przeprowadzili działania pod hasłem „Pieszy” i „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem akcji było podniesienie bezpieczeństwa tej grupy użytkowników. W trakcie prowadzonych działań policjanci patrolują główne ciągi komunikacyjne na których dochodzi najczęściej do potrąceń. Szczególną uwagę zwracają na nieprawidłowe zachowania na drodze. Mundurowi wciąż przypominają o obowiązku noszenia po zmroku poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych oraz zachęcają do używania odblasków również na terenie miasta. Tego typu akcje będą kontynuowane.