Pieszy jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Pieszy jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego

Data publikacji 22.03.2017

Sejneńska drogówka systematycznie prowadzi działania mające na celu bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Główną uwagę kierują w stronę pieszych.

Systematyczne działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego skierowane wobec pieszych, mają na celu wzrost bezpieczeństwa, jak również podniesienie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. Obowiązki pieszego zostały zapisane w art. 11 ustawy prawo o ruchu drogowym. W przypadkach, gdy osoby nie stosują się do obowiązujących przepisów policjanci stosują środki represji. Prowadzone działania mają przede wszystkim wyrobienie w pieszych nawyku dbania o własne bezpieczeństwo.