Spotkania z młodzieżą poświęcone zjawisku handlu ludźmi - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Spotkania z młodzieżą poświęcone zjawisku handlu ludźmi

Data publikacji 21.04.2017

Sejneńscy policjanci w ramach działań „Nie ufaj bezGRANICznie” pod hasłem „Jak nie dać się wykorzystać” zorganizowali spotkania z młodzieżą klas maturalnych szkół średnich.

W rozmowach na temat bezpiecznych sposobów poszukiwania pracy za granicą uczestniczył doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz funkcjonariusz Straży Granicznej w Sejnach. Spotkania miały na celu zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w poszukiwaniu  pracy i wyjazdach zagranicznych oraz wskazanie młodym ludziom zagrożeń wynikających z faktu podjęcia pracy za granicą. Młodzież mogła dowiedzieć się w jaki sposób szukać pracy, aby nie stać się ofiarą nieuczciwych pośredników. Doradca EURES-u przybliżył zadania Europejskich Służb Zatrudnienia i zachęcał do korzystania z ich ofert.  Funkcjonariusz sejneńskiej Straży Granicznej jako formacji podejmującej działania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw handlu ludźmi przybliżył historyczny rys zjawiska, którego nasilenie zaobserwowano na początku lat 90-tych. Wskazał sposoby walki z tym procederem oraz  omówił ujawnione przez nich przypadki zwerbowania kobiet do przymusowej pracy, aby uświadomić młodzieży, że problem handlu ludźmi, który stanowi największe naruszenie praw i godności człowieka  może dotyczyć każdego.