Bezpieczeństwo podczas pracy za granicą - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Bezpieczeństwo podczas pracy za granicą

Data publikacji 22.06.2017

Przedstawiciele sejneńskiej Policji w ramach działań „Nie ufaj bezGRANICznie” wzięli udział w spotkaniu skierowanym do osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą

Sejneńska Policja, funkcjonariusze Straży Granicznej i przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku spotkali się z osobami bezrobotnymi, którzy zamierzają podjąć pracę za granicą. Inicjatywa miała na celu zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w poszukiwaniu  pracy i wyjazdach zagranicznych oraz wskazanie zagrożeń wynikających z faktu podjęcia pracy za granicą. Przedstawiono sposoby poszukiwania pracy tak, aby nie stać się ofiarą nieuczciwych pośredników. Poruszono zagadnienia związane z handlem i przemytem ludzi. Omówiono sposoby walki z tym procederem. Funkcjonariusz Straży Granicznej opowiedział o ujawnionych przez nich przypadkach zwerbowania kobiet do przymusowej pracy.   

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.sejny.policja.gov.pl