Policjanci z Sejn na Międzynarodowych regatach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Policjanci z Sejn na Międzynarodowych regatach

Data publikacji 05.09.2017

Sejneńscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami straży pożarnej przeprowadzili działania ” „Kręci mnie bezpieczeństwo .… nad wodą”. Akcja miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na wodach i terenach przywodnych.

W miniony weekend mundurowi z Sejn wspierani przez funkcjonariuszy straży pożarnej po raz kolejny przeprowadzili działania „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą” pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W trakcie działań na jeziorze Pomorze, wykorzystując strażacki ponton zabezpieczono odbywające się tam międzynarodowe regaty okrągłych łodzi. Mundurowi włączyli się aktywnie w promowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników imprezy. Funkcjonariusze Policji i Straży Pożarnej rozmawiali z uczestnikami regat oraz wręczali im materiały profilaktyczne przypominając o podstawowych zasadach zachowania w czasie pobytu nad wodą. Podczas działań  miedzy innymi patrolowano obszary wodne i tereny leśne, bezpośrednio do nich przyległe pod kątem łamania przepisów. Celem zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego promowano zasady bezpiecznego poruszania się po drogach wskazując jednocześnie na obowiązek korzystania z elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są grupą szczególnie narażoną na udział w zdarzeniach drogowych.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.sejny.policja.gov.pl