Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w sejneńskich szkołach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w sejneńskich szkołach

Data publikacji 03.10.2017

Sejneńscy policjanci wspólnie z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zorganizowali spotkania z uczniami klas VII Szkoły Podstawowej w Sejnach. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy propagowano zachowania bez agresji i przemocy.

Sejneńscy policjanci w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo ... przez cały rok szkolny” włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy. We współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sejnach przeprowadzono spotkania w klasach VII szkoły podstawowej pod hasłem „Przyjaźń a nie Przemoc”. Podczas spotkań omówione zostały psychologiczne aspekty przemocy rówieśniczej. Przedstawiciel Policji mówił o odpowiedzialności nieletnich w zakresie stosowania przemocy rówieśniczej, znęcania się, gdzie szukać pomocy w przypadku stania się ofiarą przemocy. Rozmawiano o przestępstwach związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Przeprowadzone działania miały na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze przemocy w środowisku szkolnym jak również rodzinnym. Na zakończenie spotkań uczestnikom wręczono materiały profilaktyczne w postaci ulotek i zakładek do książek.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.sejny.policja.gov.pl