Akcja „Znicz 2017” z sejneńskimi policjantami - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Akcja „Znicz 2017” z sejneńskimi policjantami

Data publikacji 01.11.2017

Na terenie całego kraju od piątku trwa akcja „Znicz 2017”. Sejneńscy policjanci także dbają o bezpieczeństwo w rejonach cmentarzy. Niezwykle istotnym zagadnieniem w tym zakresie jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych. Dlatego też mundurowi z dużym zaangażowaniem włączyli się w działania informacyjno - edukacyjne pn. ,,ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”, których celem jest poprawa bezpieczeństwa tej grupy na drogach.

Od minionego piątku sejneńscy policjanci dbają o bezpieczeństwo i porządek nie tylko na głównych ciągach komunikacyjnych, ale również w rejonach cmentarzy. Policjanci i profilaktycy z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego przy wsparciu uczniów z klasy mundurowej kolejny dzień prowadzą wzmożone działania informacyjno – edukacyjne pod nazwą „Świeć Przykładem”. Działania te skierowane są głównie do osób pieszych, jako do grupy uczestników ruchu najbardziej narażonej na utratę życia i zdrowia podczas różnego rodzaju zdarzeń drogowych. Celem akcji jest przede wszystkim przypominanie i uświadamianie pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma zachęcić do korzystania z elementów odblaskowych jednocześnie tam, gdzie przepisy tego nie nakazują – czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg również w obszarze zabudowanym. W akcji tej  istotne są wszelkie formy prowadzonych działań profilaktycznych mających na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu, jak również budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Podczas działań policjanci  uświadamiają też mieszkańców jak nie stać się ofiarą przestępstwa bądź wykroczenia, jak prawidłowo zabezpieczyć własne mienie. Rozdają materiały profilaktyczne oraz elementy odblaskowe. W tym szczególnym okresie mundurowi zabezpieczają również uroczystości religijne. Wczoraj przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Granicznej brali udział w zabezpieczeniu „Marszu Wszystkich Świętych”,  a dzisiaj w zabezpieczeniu procesji na terenie całego powiatu.