Sejneńscy policjanci z myślą o seniorach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Sejneńscy policjanci z myślą o seniorach

Data publikacji 23.11.2017

Przedstawiciele sejneńskiej Policji, realizując program profilaktyczny „poMOC, a nie przeMOC”, spotkali się z pracownikami służby zdrowia. Głównym celem spotkania było przybliżenie zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

Wczoraj, w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach odbyło się szkolenie dla pracowników służby zdrowia. Spotkanie zorganizowano w ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”, którego zasadniczym celem jest zwiększenie świadomości społecznej z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie. Jak rozpoznać objawy i skutki przemocy, jak właściwie reagować w tego rodzaju sytuacjach – głównie o tym rozmawiano z przedstawicielami służby zdrowia. Środowe spotkanie było jednym z wielu organizowanych w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC”. Korzystając z okazji, policjantka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku omówiła również tematykę dotyczącą regulacji prawnych w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”. Po części teoretycznej spotkania, jego uczestnicy praktycznie przećwiczyli wypełnianie formularza „Niebieskiej Karty”, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.sejny.policja.gov.pl