Sejneńskie działania "Stop demoralizacji - uwaga nikotyna" - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Sejneńskie działania "Stop demoralizacji - uwaga nikotyna"

Data publikacji 01.12.2017

Sejneńscy policjanci przy udziale SANEPID – u przeprowadzili działania „Stop demoralizacji – uwaga nikotyna”. Głównym ich celem było zapobieganie i zwalczanie demoralizacji oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Wczoraj funkcjonariusze i pracownicy Policji realizowali działania „Stop demoralizacji – uwaga nikotyna”. Głównym ich celem było zapobieganie i zwalczanie demoralizacji oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Podczas działań funkcjonariusze kontrolowali miejsca zwyczajowo odwiedzane przez młodzież i reagowali na wszelkie przejawy demoralizacji, w tym szczególnie na palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Pracownicy Policji i SANEPID-u przeprowadzili spotkania edukacyjne z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych podczas, których przedstawili zakres odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz profilaktyki antynikotynowej.

Policjanci zapowiadają, że tego rodzaju działania będą kontynuowane w przyszłości.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.sejny.policja.gov.pl