Pamiętajmy o odblaskach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Pamiętajmy o odblaskach

Data publikacji 01.12.2017

Sejneńscy policjanci prowadzą działania informacyjno – edukacyjne, podczas których przypominają o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poruszając się poza terenem zabudowanym po zmierzchu.

Panujące warunki atmosferyczne sprawiają, że piesi poruszający się po zmierzchu poza terenem zabudowanym są mało widoczni. Sejneńscy policjanci z myślą o bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu drogowego prowadzą cyklicznie działania informacyjno - edukacyjne. Przypominają, że zmienione przepisy nakładają obowiązek używania odblasków w czasie poruszania się po zmierzchu poza terenem zabudowanym. Za brak elementu odblaskowego ustawodawca przewidział karę grzywny w wysokości do 20 do 500 złotych.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.sejny.policja.gov.pl