Spotkanie w ramach programu "Mam wybór ... wybieram rozsądek" - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Spotkanie w ramach programu "Mam wybór ... wybieram rozsądek"

Data publikacji 15.12.2017

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach pracownicy i policjanci Policji spotkali się z młodzieżą. Podczas spotkania rozmawiano o problemach związanych z uzależnieniami od środków psychoaktywnych.

Sejneńscy policjanci realizując wojewódzki program profilaktyczny pod nazwą „Mam wybór ... wybieram rozsądek” spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Głównym celem spotkania było przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Młodzież dowiedziała się jakie są konsekwencje prawne i skutki zdrowotne zażywania narkotyków oraz jakie mogą być alternatywne sposoby pokonywania różnego rodzaju problemów. Wskazano również miejsca, gdzie szukać pomocy sobie i innym. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat destrukcyjnych zachowań przez młodych ludzi.

Policjant omówił zasady naboru do Policji, zachęcając młodzież do wstąpienia w jej szeregi.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.sejny.policja.gov.pl