Sejneńscy policjanci podsumowali rok - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Sejneńscy policjanci podsumowali rok

Data publikacji 11.01.2018

W Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu sejneńskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2017. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Tarnowski, zaproszeni goście oraz funkcjonariusze i pracownicy komendy.

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach odbyła się odprawa służbowa. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, szefowie sejneńskiej policji, zaproszeni goście oraz policjanci i pracownicy jednostki. Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Sejnach podinspektor Marek Bogdan, który omówił stan bezpieczeństwa w powiecie sejneńskim oraz efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2017. Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił dobrą pracę sejneńskich policjantów, czego odzwierciedleniem jest wzrost wykrywalności praktycznie we wszystkich kategoriach. Przedstawił również zadania zaplanowane do realizacji w 2018 roku. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, dziękując za dotychczasową współpracę. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Tarnowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że sejneńska komenda osiągnęła zakładane mierniki, przez co dobrze wypadła na tle innych jednostek w kraju.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.sejny.policja.gov.pl