Bezpieczna droga do celu - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Bezpieczna droga do celu

Data publikacji 18.01.2018

Ferie zimowe to czas wzmożonych inicjatyw o charakterze zapobiegawczym. Funkcjonariusze ruchu drogowego sejneńskiej komendy w ramach działań „Bezpieczna droga do celu” prowadzą kontrole autobusów oraz uświadamiają kierowców w zakresie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sejneńscy policjanci podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych. Jedną z takich inicjatyw są działania pod nazwą „Bezpieczna droga do celu”. Funkcjonariusze ruchu drogowego prowadzą kontrole autobusów przewożących osoby do miejsc zimowego wypoczynku. Sprawdzana jest liczba przewożonych pasażerów, stan trzeźwości kierujących oraz dokumentacja potwierdzająca uprawnienia do kierowania. Nieodzownym elementem przeprowadzanych kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego pojazdu. Mundurowi reagują na popełniane wykroczenia, stosując zasadę „zero tolerancji”, szczególnie wobec kierowców prowadzących usługi z zakresu przewozu dzieci i młodzieży.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.sejny.policja.gov.pl