Spotkania w ramach programu "Mam wybór ... wybieram rozsądek" - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Spotkania w ramach programu "Mam wybór ... wybieram rozsądek"

Data publikacji 20.01.2018

W Zespole Szkół Ogólnokształcących pracownicy i policjanci spotkali się z młodzieżą klas mundurowych. Podczas spotkania rozmawiano o zagrożeniach związanych z używanie środków psychoaktywnych oraz przybliżono zasady pełnienia służby w szeregach Policji.

Sejneńscy policjanci realizując wojewódzki program profilaktyczny pod nazwą „Mam wybór ... wybieram rozsądek” spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Sejnach. Głównym celem spotkania było przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Młodzież dowiedziała się jakie są konsekwencje prawne i skutki zdrowotne zażywania narkotyków oraz jakie mogą być alternatywne sposoby pokonywania różnego rodzaju problemów. Ponadto omówiono struktury organizacyjne Policji i zasady pełnienia służby, zachęcając jednocześnie do wyboru ścieżki zawodowej związanej z formacjami mundurowymi. Podczas spotkania przekazano  informacje na temat „II Forum Klas Mundurowych”, w ramach którego odbędzie się Konkurs o puchar Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.sejny.policja.gov.pl