„Bezpieczne ferie” w Sejnach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

„Bezpieczne ferie” w Sejnach

Data publikacji 02.02.2018

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach w ramach działań „Bezpieczne Ferie” prowadzi spotkania z dziećmi wypoczywającymi na terenie powiatu sejneńskiego. Celem zajęć jest uświadomienie zagrożeń, jakie niosą ze sobą nieodpowiedzialne zabawy w trakcie zimowego wypoczynku.

W ramach działań „ Bezpieczne Ferie” przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i SANEPID-u spotkali się z grupą zuchów i harcerzy z Ełku przebywającymi w Sejnach. Pracownik Policji omówił zasady bezpiecznego zachowania w czasie zabaw na śniegu, zwracając szczególną uwagę na niebezpieczne zabawy w rejonie zamarzniętych akwenów wodnych. Ponadto, uwrażliwiano uczestników spotkania na bezpieczeństwo w czasie wędrówek pieszych i zachęcano do używania elementów odblaskowych. Funkcjonariusze Straży Granicznej opowiadali o specyfice swojej pracy, omówili zasady poruszania się w terenie przygranicznym i zaprezentowali sprzęt przez nich używany w codziennej służbie. Natomiast strażak omówił i praktycznie zaprezentował zasady pomocy przedmedycznej, a pracownik SANEPID-u o nasilonych w okresie zimowym zachorowaniach na grypę.