Aktualności

Odpowiedzialność prawna nieletnich w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach

Data publikacji 15.02.2018

Przedstawiciele sejneńskiej Policji spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach. Omawiali zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej i karnej młodych ludzi w świetle obowiązujących przepisów. Przedstawili specyfikę pracy w Policji, zachęcając do wstąpienia w swoje szeregi.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sejnach spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Podczas spotkania przybliżono młodym ludziom zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną i karną. Rozmawiano o tym, czym jest czyn karalny i demoralizacja, omówiono szczegółowo jej przejawy, takie jak naruszenie zasad współżycia społecznego, palenie papierosów, spożywanie alkoholu czy zażywanie dopalaczy lub innych środków odurzających.

W ramach akcji informacyjno – edukacyjnej „Świeć przykładem” przypomniano o obowiązkowym używaniu elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmierzchu.

Spotkania z tą grupą młodzieży było dobrą okazją do zachęcenia, aby wstąpili w szeregi Policji. Przedstawiono w jaki sposób przebiega postępowanie kwalifikacyjne oraz jakie wymagania powinien spełnić kandydat do służby.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.sejny.policja.gov.pl