„Pieszy – Bezpieczny – Widoczny” - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

„Pieszy – Bezpieczny – Widoczny”

Data publikacji 22.02.2018

Sejneńska drogówka systematycznie prowadzi szereg działań mających na celu bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Działania „Pieszy – Bezpieczny - Widoczny” zmierzają do wyegzekwowania obowiązku używania przez pieszych elementów odblaskowych.

Cykliczne działania sejneńskich policjantów skierowane są na tych uczestników ruchu drogowego, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym. Podczas działań prewencyjno – kontrolnych pod nazwą „Pieszy – Bezpieczny – Widoczny” policjanci największą uwagę zwracają na bezpieczeństwo pieszych. Poruszanie się prawidłową stroną drogi, czy też używanie elementów odblaskowych to jedne z licznych zasad jakich przestrzegać powinni piesi. Mundurowi bacznie przyglądają się również w jaki sposób zachowują się kierowcy na drogach. Tego typu działania mają poprawić bezpieczeństwo oraz wiedzę wszystkich użytkowników ruchu, tak aby uniknąć kolizji i wypadków wynikających z brawury i nieznajomości przepisów.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.sejny.policja.gov.pl