Działania „Bezpieczny przejazd” - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Działania „Bezpieczny przejazd”

Data publikacji 06.03.2018

Sejneńscy policjanci przeprowadzili działania „Bezpieczny przejazd”. Głównym celem akcji jest uświadamianie kierujących i pieszych o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejazdów kolejowych.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach przeprowadzili działania „Bezpieczny przejazd”. Akcja ta ma na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych na przejazdach kolejowych i podniesienie świadomości kierujących oraz osób pieszych o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności. W ramach działań funkcjonariusze sprawdzali m.in. oznakowanie w rejonie przejazdów kolejowych, prowadzili nadzór nad ruchem pojazdów oraz działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do uczestników ruchu drogowego. Jak się okazało, wszyscy uczestnicy ruchu stosowali się do obowiązujących przepisów.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.sejny.policja.gov.pl