Bezpieczna praca za granicą - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Bezpieczna praca za granicą

Data publikacji 07.04.2018

Sejneńscy policjanci wspólnie z doradcą EURES-u i funkcjonariuszem Straży Granicznej na spotkaniach z młodzieżą klas maturalnych rozmawiali o bezpieczeństwie podczas wyjazdów zarobkowych za granicę. Przekazano również informacje dotyczące procedury naboru do Policji oraz kampanii informacyjno – edukacyjnej „Patrz i słuchaj”.

Przedstawiciele sejneńskiej komendy w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” przeprowadzili działania „Nie ufaj bezGRANICznie”. W spotkaniach z młodzieżą klas maturalnych z terenu powiatu sejneńskiego uczestniczył doradca EURES-u i funkcjonariusz Straży Granicznej. Rozmawiano na temat bezpiecznych sposobów poszukiwania pracy za granicą. Spotkanie miało na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń wynikających z faktu podjęcia pracy za granicą oraz uświadomienie, że problem handlu ludźmi może dotyczyć każdego. Młodzież mogła dowiedzieć się w jaki sposób szukać pracy, aby nie stać się ofiarą nieuczciwych pośredników. Doradca EURES-u opowiedziała czym zajmują się Europejskie Służby Zatrudnienia i w jaki sposób korzystać z ich oferty.  Funkcjonariusz sejneńskiej Straży Granicznej jako formacji podejmującej działania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw handlu ludźmi, mówił o sposobach walki z tym problemem oraz ujawnionych przez nich przypadkach zwerbowania kobiet do przymusowej pracy. Funkcjonariusz Policji przedstawił ofertę pracy w swoich szeregach. Przekazał informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej, przeszkolenia oraz służby. W związku z tym, że w gronie osób uczestniczących w spotkaniu była grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak i kierowców poinformowano o założeniach  kampanii informacyjno - edukacyjnej „Patrz i Słuchaj”.