Działania skierowane na bezpieczeństwo pieszych - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Działania skierowane na bezpieczeństwo pieszych

Data publikacji 10.04.2018

Sejneńscy policjanci mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym przeprowadzili działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Podczas działań mundurowi prowadzili również edukację kierowców informując ich o założeniach kampanii „PATRZ I SŁUCHAJ”.

Systematyczne działania prowadzone przez sejneńskich policjantów ruchu drogowego skierowane wobec pieszych, mają na celu wzrost bezpieczeństwa, jak również podniesienie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. Obowiązki pieszego zostały zapisane w art. 11 ustawy prawo o ruchu drogowym. W przypadkach, gdy osoby nie stosują się do obowiązujących przepisów policjanci stosują środki represji. Przyczyną wielu wypadków jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Zgodnie z założeniami kampanii „PATRZ I SŁUCHAJ” mundurowi zwracali uwagę zarówno pieszym, jak i kierowcom, jak ważne jest przestrzeganie przepisów oraz obserwacja otoczenia i nawiązywanie kontaktu wzrokowego pomiędzy tymi dwoma grupami .