„Dzień Otwarty” w sejneńskiej komendzie - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

„Dzień Otwarty” w sejneńskiej komendzie

Data publikacji 19.04.2018

Komendę Powiatową Policji w Sejnach odwiedziła młodzież ze szkoły średniej. W ramach zorganizowanego „Dnia Otwartego” młodzi ludzie mogli zapoznać się ze specyfiką pracy policjanta i dowiedzieć się jak przebiega procedura rekrutacyjna. Rozmawiano również o bezpieczeństwie w ruchu drogowym przekazując założenia akcji „Patrz i słuchaj” oraz „Jednośladem bezpiecznie do celu”.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach, w ramach „Dnia Otwartego”, odwiedzili sejneńską komendę. Młodzież mogła zobaczyć, jak na co dzień pracują policjanci, a także jakiego rodzaju sprzęt jest wykorzystywany podczas służby. Uczestnikom spotkania mundurowi przedstawili m.in. zadania oraz specyfikę służby dyżurnych oraz sposoby zabezpieczania śladów kryminalistycznych. Szczegółowo omówione również zostało postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Korzystając z okazji, że uczestnicy "Dnia otwartego" na co dzień są uczestnikami ruchu drogowego, policjanci przypomnieli zebranym podstawowe przepisy ruchu drogowego, w tym rownież dot. użytkowania jednośladów. Warto nadmienić, że powyższe wspisuje się w założenia kampanii informacyjno–edukacyjnej „Patrz i słuchaj” oraz działań „Jednośladem bezpiecznie do celu”.