Szkolenie dotyczące legalnego pobytu w Polsce - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Szkolenie dotyczące legalnego pobytu w Polsce

Data publikacji 25.04.2018

Sejneńscy funkcjonariusze szkolili się z tematyki dotyczącej legalnego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawowe wiadomości z zakresu kontroli legalności przekazali mundurowi z Placówki Straży Granicznej w Sejnach. Spotkanie było okazją do omówienia zasad współpracy obu służb.

 Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej przeprowadzili szkolenie z zakresu legalności pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  Podczas spotkania omówiono algorytm postępowania w przypadku zatrzymania osoby nielegalnie przebywającej w Polsce. Przedstawiono podstawowe akty prawne regulujące legalny pobyt. Policjanci zapoznali się z dokumentami, jakie powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium państw Schengen.  Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy i umiejętności podczas realizacji zadań służbowych oraz określenie zasad współpracy i współdziałania obu służb.