„ Mam wybór… wybieram rozsądek ” z Sejneńską Policją - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

„ Mam wybór… wybieram rozsądek ” z Sejneńską Policją

Data publikacji 17.05.2018

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sejnach, w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”, spotkali się w minioną środę z uczniami klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Głównym tematem zajęć były aspekty prawne i psychologiczne wynikające z zażywania środków psychoaktywnych. Podczas spotkania omówiono zagrożenia jakie niosą za sobą substancje psychoaktywne, a w szczególności te niewiadomego pochodzenia, zwane popularnie dopalaczami.

W dniu 16 maja 2018. obyło się kolejne spotkanie w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Przedstawiciele Sejneńskiej Policji omówili z uczniami klas gimnazjalnych kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zasady odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Młodzi ludzie poznali definicję substancji psychoaktywnych oraz dowiedzieli się czym jest uzależnienie Prelegenci uświadomili jakie zagrożenia niesie za sobą zażywanie substancji psychoaktywnych, w tym substancji nazywanymi dopalaczami. Uczniom przedstawiono mechanizm uzależnienia i jego wpływ na organizm, podkreślając fakt, że zażywanie substancji psychoaktywnych nie rozwiązuje problemów, a wręcz przeciwnie jeszcze bardziej je pogłębia. Spotkanie było też dobrą okazją na poruszenie tematu dotyczącego zjawiska demoralizacji osób nieletnich.

W ramach programu„ poMOC, a nie przeMOC ”, który objęty jest honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego, przedstawiono uczniom podstawowe założenia akcji. Prezentowano spoty filmowe, które miały na celu uwrażliwienie ich na kwestie związane z przemocą skierowaną wobec seniorów.

Omawiając poszczególne tematy, przedstawiciele Sejneńskiej Policji nawiązywali do kwestii spędzania wolnego czasu bez narażania się na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjno-informacyjnej „ Jednośladem bezpiecznie do celu ” i akcji „ Patrz i słuchaj ” prelegenci przypomnieli słuchaczom podstawowe przepisy ruchu drogowego oraz promowali właściwe postawy i zachowania na drodze

Zorganizowane spotkanie cieszyło się zainteresowaniem, o czym świadczyły liczne pytania młodych ludzi.