Aktualności

Debata społeczna sejneńskich policjantów z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

Data publikacji 04.06.2018

Dzisiaj na placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego radiowozu marki Kia cee’d. Policyjne auto zakupione ze środków MSWiA przekazane zostało funkcjonariuszom ruchu drogowego sejneńskiej komendy. Następnie odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa w powiecie sejneńskim. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach omówili funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikację „Moja Komenda”.

Dzisiaj odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie do służby nowego radiowozu, sfinansowanego przez MSWiA, który trafił do funkcjonariuszy ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. Uroczystość odbyła się z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza.  W spotkaniu uczestniczył również ksiądz prałat Zbigniew Bzdak,  Komendant Placówki Straży Granicznej w Sejnach i Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji współpracujących z Policją, młodzież z klas mundurowych oraz mieszkańcy powiatu.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Sejnach podinspektor Marek Andrzej Bogdan, który przywitał wszystkich zebranych i poprosił księdza prałata Zbigniewa Bzdaka o poświęcenie nowego radiowozu. Następnie Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz oficjalnie przekazali policjantom kluczyki do oznakowanego radiowozu Kia cee’d.

Dalsza część spotkania odbyła się w sejneńskim Ośrodku Kultury, gdzie policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Sejnach przeprowadzili debatę społeczną pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Przedstawiciele Policji omówili efekty pracy, podejmowane działania oraz wykorzystanie aplikacji dotyczących bezpieczeństwa. Zaprezentowano narzędzie interaktywne jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także funkcjonowanie aplikacji „Moja Komenda”. Omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”. Głos zabrali również zaproszeni goście, m.in. Komendant Straży Granicznej  podpułkownik Sławomir Modzelewski, który  omówił działania podległych mu funkcjonariuszy na granicy wewnętrznej jako element bezpieczeństwa państwa oraz Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej brygadier Mariusz Cichosz przedstawiając zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na terenie powiatu sejneńskiego.