Rozmawiano o odpowiedzialności prawnej i profilaktyce uzależnień - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Rozmawiano o odpowiedzialności prawnej i profilaktyce uzależnień

Data publikacji 27.10.2018

Sejneńscy policjanci w ramach działań „Stop demoralizacji – uwaga alkohol” przeprowadzili spotkania z młodzieżą z zakresu profilaktyki uzależnień. Przekazano również podstawowe informacje dotyczące odpowiedzialności karnej, jak również bezpiecznego korzystania z Internetu.

Przedstawiciele sejneńskiej Policji podejmując działania polegające na ograniczeniu zagrożeń związanych z demoralizacją i przestępczością nieletnich spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach. Uczestników prelekcji zapoznano z aspektami prawnymi związanymi z odpowiedzialnością nieletnich i problematyką uzależnień. Przypomniano słuchaczom m.in. kto to jest „nieletni”, co to jest „demoralizacja” i „czyn karalny”. Przedstawiono również środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować sąd wobec nieletniego, w przypadku zachowania niezgodnego z prawem.  Spotkanie było dobrą okazją do przypomnienia zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Mundurowi omówili problemy wynikające z nieostrożnego i niezgodnego z prawem posługiwania się Internetem. Wśród zagadnień poruszonych przez policjantów były między innymi: publikacja zdjęć, spotkania internetowe z nieznajomymi czy też prześladowanie, nękanie i wyśmiewanie innych. Policjanci zwrócili uwagę na to, aby z zasobów internetowych zawsze korzystać odpowiedzialnie i z rozwagą.