„Nie zabijaj” - sejneńska drogówka w ciągłej akcji. Apel do kierowców - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

„Nie zabijaj” - sejneńska drogówka w ciągłej akcji. Apel do kierowców

Data publikacji 31.10.2018

Policjanci sejneńskiej drogówki dbając o bezpieczeństwo na drogach w ramach rozpoczętej już dzisiaj akcji „Znicz”, prowadzą również wzmożone działania informacyjno – edukacyjne skierowane do kierowców w ramach akcji „Nie zabijaj”.

Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach należy do głównych zadań policjantów ruchu drogowego. Nie mniej ważna jest również edukacja i prowadzona na szeroką skalę profilaktyka.  W trosce o bezpieczeństwo na polskich drogach policjanci z sejneńskiej drogówki prowadzą działania informacyjno – edukacyjne  przygotowane przez  Policję, Konferencją Episkopatu Polski oraz Polską Radę Ekumeniczną  pod nazwą „NIE ZABIJAJ!”. Jej główne cele to przypomnienie i uświadomienie, że nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość, alkohol są głównymi czynnikami wpływającymi na liczbę wypadków i ich skutki. To również kształtowanie właściwych postaw i zachowań kierowców oraz wzmacnianie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy!

Jak zawsze policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego, jednak najwięcej zależy od samego kierującego, który powinien przewidywać sytuację na drodze, szanować innych kierowców, przestrzegać przepisów i dostosować prędkość do warunków drogowych. Sejneńscy policjanci apelują o świadome i odpowiedzialne zachowanie na drodze, życzliwość i empatię wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pod żadnym pozorem nie wolno wsiadać do samochodu po spożyciu alkoholu – to najkrótsza droga do tragedii.