"Międzynarodowy Dzień Tolerancji" - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

"Międzynarodowy Dzień Tolerancji"

Data publikacji 15.11.2018

Przedstawiciele sejneńskiej Policji wspólnie z kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach zorganizowali spotkanie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji.

Dzisiaj w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach odbyło się spotkanie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji, obchodzonego corocznie w dniu 16 listopada ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. Do rozmowy na temat tolerancji zaproszono młodzież z sejneńskich szkół. Uczestnicy spotkania mówili w jaki sposób rozumieją pojęcie tolerancji. Omówiono pojęcie dyskryminacji i przestępstw motywowanych nienawiścią. Uczestnicy rozwiązali test z którego mogli dowiedzieć się, czy są tolerancyjni. Podczas dyskusji rozmawiano o przyczynach występowania nietolerancji, przytaczano przykłady stereotypów i uprzedzeń występujących w lokalnym środowisku.

Promując założenia akcji „Świeć przykładem” skierowanej na bezpieczeństwo pieszych, wszystkim uczestnikom spotkania wręczono elementy odblaskowe, zachęcając jednocześnie do tolerowania tylko pozytywnych zachowań w ruchu drogowym.