Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z sejneńską drogówką - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z sejneńską drogówką

Data publikacji 20.11.2018

Z okazji „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka” policjanci sejneńskiej drogówki wraz z profilaktykami przeprowadzili działania mające na celu uwrażliwienie dorosłych na problem przemocy wobec dziecka oraz ograniczanie jej skutków przez działania profilaktyczne.

W związku z obchodami „Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci” oraz „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka”  policjanci ruchu drogowego i profilaktycy Komendy Powiatowej Policji w Sejnach zorganizowali przemarsz dzieci z Przedszkola Miejskiego w Sejnach ulicami miasta. W trakcie przemarszu przedszkolaki rozdawały przechodniom – osobom dorosłym wykonane przez siebie czerwone serduszka z hasłami z Konwencji Praw Dziecka oraz propagujące oczekiwane przez dzieci zachowania dorosłych nawołujące do miłości, poszanowania godności dziecka oraz poświęcenia przez dorosłych czasu i uwagi dzieciom.

Zgodnie z Konwencją  o Prawach Dziecka, zwaną Światową Konstytucją Praw Dziecka, która została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Dziecko ma prawo do nietykalności cielesnej, a wolności od poniżającego traktowania lub karania.

Działania miały na celu uwrażliwienie osób dorosłych na problem przemocy wobec dziecka we wszystkich formach takich jak krzywdzenie, zaniedbanie, wykorzystywanie,  bicie dzieci oraz uświadomienie dorosłym, że „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały...”. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności, które nazywają się prawami człowieka. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Spotkanie z mieszkańcami było świetną okazją do tego, aby przypomnieć pieszym jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. W ramach działań „Świeć Przykładem” policjantka w towarzystwie dzieci rozdawała przechodniom odblaski. Działania miały na celu nie tylko przypomnienie jak szczególnym uczestnikiem ruchu jest pieszy, ale podkreślenie tego, że tak naprawdę każdy z nas jest współodpowiedzialny za bezpieczeństwo w naszym mieście.

Podczas tej inicjatywy  policjanci pamiętali nie tylko o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego ale również o kierowcach. W ramach akcji „Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo” oraz „Nie Zabijaj” policjantka rozdawała ulotki informacyjne i przypominała kierowcom, że nasze zachowanie i podejmowane decyzje mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Mundurowi przypominali również o tym, że w okresie jesienno – zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdu nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu i zamglenia.