Aktualności

Sejneńscy policjanci na konferencji poświęconej zjawisku przemocy w rodzinie

Data publikacji 03.12.2018

Przedstawiciele sejneńskiej komendy wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „Postaw na rodzinę” zorganizowanej przez Wójta Gminy Puńsk. Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia wojewódzkiego programu prewencyjnego „PoMOC, a nie przeMOC”, realizowanego przez Policję.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sejnach wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „Postaw na rodzinę”. Inicjatorem przedsięwzięcia był Urząd Gminy w Puńsku. Mundurowi podczas swego wystąpienia omówili rolę Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jakie podejmuje działania w tym zakresie, regulacje prawne oraz procedurę Niebieskiej Karty. Przedstawione zostały również psychologiczne, społeczne i ekonomiczne skutki stosowania przemocy. Funkcjonariusze podczas swego wystąpienia zwrócili uwagę na fakt, że zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy jest istotne zarówno dla ofiar, jak również osób, które mają kontakt z takimi osobami lub są jej świadkami. Mundurowi zapoznali również uczestników spotkania z realizowanymi działania zwiększającymi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a mianowicie „Twoje światło – Twoje bezpieczeństwo” - kampania na rzecz dobrych świateł oraz „Podaj dalej”. Akcja ta jest drugą odsłoną akcji „Świeć przykładem” i ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pieszych i podarowanie bliskiej osobie elementu odblaskowego.