Podsumowanie współpracy polsko-litewskiej - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Podsumowanie współpracy polsko-litewskiej

Data publikacji 21.12.2018

W Ogrodnikach, przy granicy polsko - litewskiej, odbyło się podsumowanie rocznej współpracy policjantów ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach i Alytusa.

Dzisiaj o godzinie 11:00 w Ogrodnikach, przy granicy polsko - litewskiej spotkali się policjanci z Wydziałów Ruchu Drogowego obu państw. Szefowie wydziałów pozytywnie podsumowali współpracę obu jednostek Policji w 2018 roku. Mieszane patrole okazały się bardzo dobrym rozwiązaniem i służą poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym.  

Polscy i litewscy policjanci od lat współpracują na rzecz bezpieczeństwa w strefie przygranicznej, dlatego mieszane patrole na terenie powiatu sejneńskiego nikogo już nie dziwią. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz współdziałania ze sobą służb dbających o bezpieczeństwo na przygranicznych szlakach komunikacyjnych. Od momentu wejścia do Strefy Schengen granicę pomiędzy Polską a Litwą można swobodnie przekraczać. Jest to duże udogodnienie, dzięki któremu znacznie poprawiła się płynność ruchu tranzytowego oraz możliwość przemieszczania się ludności. Zdecydowanie wiąże się to ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego, dlatego ważne jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach regionu poprzez częstsze wspólne transgraniczne patrole i monitorowanie występujących zagrożeń.

Funkcjonariusze pełniący służbę we wspólnych patrolach zostali odpowiednio przeszkoleni, zapoznali się z zakresem działań Policji z Polski i Litwy, a także z przepisami prawa.

Wspólne patrole to same zalety - to przede wszystkim szybka wymiana informacji i bardzo duża efektywność w działaniu.